Вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації педагогічних працівників ЗДО

05.Гру.2020
Вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації педагогічних працівників ЗДО

Вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації педагогічних працівників ЗДО при присвоєнні їм кваліфікаційних категорій.

Пам’ятка для педагогічних працівників ЗДО

Кваліфікаційна категорія   Вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації педагогічного працівника
Спеціаліст·        має повну вищу освіту
·        здатний забезпечувати засвоєння дітьми навчальної програми, виконання завдань дошкільної освіти
·        знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології
·        знає теоретичні основи та сучасні досягнення науки з напряму своєї діяльності
·        використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси в освітньому процесі
·        уміє вирішувати педагогічні проблеми
·        уміє встановлювати контакт із дітьми, батьками, колегами по роботі
·        дотримується педагогічної етики, моралі
Спеціаліст другої категорії·        має повну вищу освіту
·        здатний забезпечувати засвоєння дітьми навчальної програми, виконання завдань дошкільної освіти
·        знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології
·        знає теоретичні основи та сучасні досягнення науки з напряму своєї діяльності
·        використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси в освітньому процесі використовує диференційований та індивідуальний підхід до дітей
·        постійно вдосконалює свій професійний рівень володіє сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами роботи з дітьми та ефективно їх застосовує
·        упроваджує інноваційні технології в освітній процес обізнаний з основними нормативно-правовими актами в галузі освіти
·        уміє вирішувати педагогічні проблеми
·        користується авторитетом серед колег, вихованців та їх батьків
Спеціаліст першої категорії·        дотримується педагогічної етики, моралі
·        має повну вищу освіту
·        здатний забезпечувати засвоєння дітьми навчальної програми, виконання завдань дошкільної освіти
·        знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології
·        знає теоретичні основи та сучасні досягнення науки з напряму своєї діяльності використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси в освітньому процесі
·        використовує диференційований та індивідуальний підхід до дітей
·        володіє сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами роботи з дітьми та ефективно їх застосовує
·        упроваджує інноваційні технології в освітній процес обізнаний з основними нормативно-правовими актами в галузі освіти
·        уміє вирішувати педагогічні проблеми використовує методи компетентнісно-зорієнтованого підходу до організації освітнього процесу
·        володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей освітнього процесу та здібностей дітей
·        впроваджує передовий педагогічний досвід в освітній процес
·        формує навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці
·        вміє лаконічно, образно і виразно подати матеріал постійно вдосконалює свій професійний рівень володіє сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами роботи з дітьми та ефективно їх застосовує
·        обізнаний з основними нормативно-правовими актами в галузі освіти
·        уміє аргументувати свою позицію та володіє ораторським мистецтвом
·        користується авторитетом серед колег, вихованців та їх батьків
·        дотримується педагогічної етики, моралі
Спеціаліст вищої категорії·        має повну вищу освіту
·        здатний забезпечувати засвоєння дітьми навчальної програми, виконання завдань дошкільної освіти
·        знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології
·        знає теоретичні основи та сучасні досягнення науки з напряму своєї діяльності
·        активно використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси в освітньому процесі
·        використовує диференційований та індивідуальний підхід до дітей
·        володіє інноваційними освітніми методиками і технологіями, активно їх використовує та поширює у професійному середовищі;
·        впроваджує передовий педагогічний досвід в освітній процес
·        володіє широким спектром стратегій виховання
·        вміє продукувати оригінальні, інноваційні ідеї застосовує нестандартні форми проведення занять активно впроваджує форми і методи організації освітнього процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання дошкільників
·        обізнаний з основними нормативно-правовими актами в галузі освіти
·        уміє вирішувати педагогічні проблеми використовує методи компетентнісно-зорієнтованого підходу до організації освітнього процесу
·        володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей освітнього процесу та здібностей дітей
·        формує навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці
·        вміє лаконічно, образно і виразно подати матеріал постійно вдосконалює свій професійний рівень вносить пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу у закладі
·        уміє аргументувати свою позицію та володіє ораторським мистецтвом
·        користується авторитетом серед колег, вихованців та їх батьків
·        дотримується педагогічної етики, моралі