Про Житомирський заклад дошкільної освіти №34

ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №34 є правонаступником Житомирського навчально-виховного комплексу № 34 «Гармонія», створеного на підставі рішення Житомирської міської ради від 25.12.1992р. №118 і зареєстрований виконавчим комітетом Житомирської міської ради згідно з рішенням від 08.07.1994р. №278, перереєстрований виконавчим комітетом Житомирської міської ради згідно з рішенням від 16.05.1996р. №252 та 27.02.2003р. реєстраційний №110 ЖОЮ.
З моменту державної реєстрації ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 34 є юридичною особою, має відповідний (самостійний) баланс, рахунки у Державній казначейській службі України в м. Житомирі (в установах банків), печатку та штамп зі своїм найменуванням та кодом ЄДРПОУ, виступає учасником адміністративно-правових, господарсько-правових та цивільно-правових відносин.
ЖЗДО №34 у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією ООН «Про права дитини», законами України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами в галузі освіти і охорони дитинства, актами профільного міністерства, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами, наказами департаменту освіти Житомирської ради.

Освітня діяльність закладу дошкільної освіти – цілісний процес, спрямований на забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду. Освітній процес у закладі організований двома пріоритетним напрямками: художньо-естетичним та гуманітарним.Мова освітнього процесу – українська.

Освітня програма на 2020-2021 н.р. розроблена відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та Концепції Нової української школи.
Види діяльності плануються за освітніми лініями:
«Ознайомлення із соціумом»,
«Ознайомлення з природним довкіллям»,
«Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо),
«Сенсорний розвиток»,
«Логіко-математичний розвиток»,
«Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування»,
«Здоров’я та фізичний розвиток».

Діяльність ЖЗДО №34 направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини; виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля; формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду; виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.

В ЖЗДО №34 діти можуть відвідувати гурток Айкідо (щосереди та щоп’ятниці) та танцювальний гурток (щовівторка та щочетверга).

Відповідальною особою у ЖЗДО №34 з питань реагування та виявлення фактів насильства і булінгу є соціальний педагог Ашихіна Марина Анатоліївна, відповідно до наказу №24 від 28.03.2019 року Про призначення відповідальної особи для отримання заяв і повідомлень про факти домашнього насильства (стосовно дітей), булінгу та здійснення невідкладних заходів реагування. Детальніше про булінг за посиланням:

Домашнє насильтво і булінг – що робити та куди звертатись

З планом заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі можна познайомитись тут:

План заходів спрямованих на запобігання та протидію булінгу на 2020-2021н.р.

В ЖЗДО №34 працює 21 педагог, з них 3 за сумісництвом:
1 – відмінник освіти;
1 – педагогічне звання “вихователь-методист”;
3 – вища категорія;
4 – І категорія;
1 – ІІ категорія;
3 – 12-й тарифний розряд;
1 – 9-й тарифний розряд;
8 – неатестовані.
Це надійна команда професіоналів і просто порядних людей. Кожен відданий справі, розуміє своє призначення і робить на своєму місці те, що інші не зроблять.
Також, станом на вересень 2020 року у закладі є 2 вакантних посади вихователя.

ЖЗДО №34 розрахований на 294 місця, 10 вікових груп. Наразі заклад має 1 групу для дітей віком від 2-х до 3х років загального розвитку, 6 груп для дітей віком від 3 до 6 (7) років загального розвитку. Кількість інклюзивних груп встановлюється щорічно рішенням засновника.
Наповнюваність груп дітьми відповідає вимогам чинних нормативних документів про дошкільну освіту та становить: для дітей віком від 2 до 3 років – до 15 дітей; для дітей віком від 3 до 6 (7) років – до 20 дітей; в інклюзивних групах – не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами.

Ліцензований обсяг дошкільників – 204 осіб. Фактична кількість дітей у закладі – 189

Зарахування дітей до груп загального розвитку ЖЗДО № 34 здійснюється на підставі:
1. Бланку направлення, виданого Електронною системою реєстрації в дошкільний освітній заклад.
2. Заяви батьків або осіб, що їх замінюють, на ім’я директора закладу дошкільної освіти.
3. Медичної довідки від педіатра або сімейного лікаря закладу охорони здоров’я, у якому спостерігається дитина, яка містить інформацію про стан здоров’я дитини та можливість відвідування закладу дошкільної освіти.
4. Копії довідки про щеплення (форма 063/о).
5. Копії свідоцтва про народження дитини.
6. Для зарахування дитини до інклюзивної групи необхідний додатково висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини КП «Третій інклюзивно-ресурсний центр» Житомирської міської ради.
Зарахування дітей до ЖЗДО № 34 проводиться протягом року. Переведення дітей із однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється, як правило, наприкінці навчального року. За дитиною зберігається місце у закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).
Відрахування дітей із ЖЗДО № 34 здійснюється: на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців, про що батьків заклад повідомляє письмово не менш, як за 10 календарних днів.
На всі питання щодо електронної реєстрації відповість соціальний педагог Ашихіна Марина Анатоліївна щосереди з 16.00 до 17.00. Також можна скористатися пам’яткою за посиланням:

Пам’ятка батькам щодо електронної реєстрації дитини в ДНЗ

Щоденний графік роботи ЖЗДО № 34 наступний:
групи з 10,5 годинним режимом роботи працюють з 7.30 до 18.00;
групи з 12 годинним режимом роботи працюють з 7.00 до 19.00.

Для дітей з особливими освітніми потребами може бути встановлений режим короткотривалого перебування у закладі дошкільної освіти. Відповідно до індивідуальних особливостей освітньої діяльності для кожної дитини з особливими освітніми потребами складається індивідуальна програма розвитку дитини.
За рекомендаціями “Третього інклюзивно-ресурсного центру” та письмовою заявою батьків або осіб, які їх замінюють, заклад забезпечує доступ до освітнього процесу асистента дитини з особливими освітніми потребами. Асистент дитини з особливими освітніми потребами проходить медичний огляд відповідно до вимог законодавства.

Матеріально-технічне забезпечення закладу:
електроплита ПЕ-4м – 1
електроплита ПСЕм-4м – 1
електрокотел КЕ – 2
електросковорода – 1
електром’ясорубка – 1
жарочна шафа – 1
холодиьна шафа POLAIR – 1
холодильна шафа INTER-600T – 1
морозильна шафа ВЕКО – 1
холодильник SNAIGE – 1
електробойлер – 8
система очищення води – 1
протирочна машина – 1
привід універсальний – 1
електрокотел КПЄ – 160
пральна машина – 4
швейна машина – 2
комп’ютер – 11
ноутбук – 4
принтер – 5
сканер – 1
телевізор – 10
музичний центр – 3
ламінатор – 2
ДВД-плеєр – 2
мультимедійний комплекс – 1
мультимедійний проектор – 2

Адміністрація закладу
Шпита Галина Іванівна
Директор
Снігир Валентина Миколаївна
Вихователь-методист
Ашихіна Марина Анатоліївна
Соціальний педагог
Плис Анна Юріївна
Практичний психолог
Наші педагоги
Знання, уміння, любов!
Бруліна Олена Миколаївна
інструктор з фізичної культури
Пінчук Ірина Василівна
вихователь групи "Сонечко"
Мусевич Наталія Антонівна
вихователь групи "Капітошка"
Жеревчук Ірина Миколаївна
музичний керівник
Войтко Людмила Олександрівна
вихователь групи "Дюймовочка"
Вознюк Євгенія Олександрівна
вихователь групи "Полуничка"
Драчук Оксана Петрівна
вихователь групи "Бджілка"
Баренко Юлія Сергіївна
вихователь групи раннього віку "Веселка"
Барановська Катерина Вікторівна
вихователь групи "Пізнайко"
Лашевич Крістіна Олександрівна
вихователь групи "Бджілка"
Волковська Ірина Петрівна
вихователь групи "Полуничка"
Лещинська Наталія Євгеніївна
музичний керівник
Сорока Наталія Анатоліївна
керівник гуртка "Конструювання з LEGO"
Терська Тетяна Валентинівна
вихователь групи раннього віку "Веселка"
Данчишак Наталія Євгенівна
вихователь групи "Пізнайко"
Розклад

Понеділок - п'ятниця (7:00 – 19:00)

Субота та неділя - вихідні

Адреса

Україна, м. Житомир, 10009

Проїзд Юрія Кондратюка, 13

Дні прийому

Вівторок: 9.00 – 11.00

Четвер: 15.00 – 17.00

Контакти

0412-33-30-44

zdo34zt@ukr.net